PCL Data AB

PCL DATA AB
Vi på PCL Data erbjuder tillsammans med Ibas Ontrack de bästa och säkraste raderingsmetoderna

Tjänster

Pcl Data ab och ibas ontrack

Dataräddning och dataradering

Vi hjälper er med säker dataradering vid byte av datorer och telefoner.
Vi har även dataräddning vid förlorad data

Säker dataradering kan vara bra vid byte av datorer och telefoner.

Det kan vara svårt att förstå hur mycket information ett vanligt företag lagrar på hårddiskar och i telefoner.

Idag måste organisationer hantera lokala diskar, multi-diskservrar och bandbackuper såväl som mobila enheter, minneskort och virtuella miljöer i molnet. Det är viktigare än någonsin att organisationer hanterar all sin data säkert, och i enlighet med reglerna, inte bara när den lagras eller flyttas utan även vid slutet av dess livscykel.

När dataraderingsprocesser inte är kompletta eller korrekt utförda, kan känsliga och konfidentiella filer lämnas kvar på enheten. Organisationer riskerar läckor av data eller stöld, när immaterialrätt, privata dokument och e-mail såväl som finansiell information och hälsoregister och annan kritisk information inte raderats på ett säkert sätt från lagringsmedia. Att ha korrekta processer skyddar inte bara organisationer från potentiella dataläckor utan garanterar också att de efterföljer internationell standard.

Vi på PCL Data erbjuder tillsammans med Ibas Ontrack de bästa och säkraste raderingsmetoderna och du kan alltid fråga oss om råd för att finna den mest rationella och säkraste lösningen just för dig. Vi har valt att erbjuda radering med Blanccos certifierade programvara eftersom den används av bland annat myndigheter och försvarsmakten.

För att hjälpa dig som kund vid dataförluster efter diskkrascher, systemfel eller andra orsaker till att data går förlorad samarbetar vi med Ibas Ontrack.

Norska Ibas har över 40 års erfarenhet av professionell dataräddning och vi erbjuder tillsammans den bästa och mest effektiva dataräddningen som går att få.

När behövs det?

Tjänsten riktar sig till alla typer av kunder, från de minsta enmansföretagen till mellanstora och stora företag samt myndigheter. Det kan handla om förlorade databaser, hela affärssystem och kundregister.

När allt plötsligen är borta är det viktigt att ha rätt kontaktvägar för att snabbt få de bästa råden och hjälpen.

Hur fungerar det?

En dataräddning inleds med en felsökning. Den är kostnadsfri och efter den lämnas antingen ett pris på en djupare diagnos eller ett färdigt pris på leverans av återskapad data.

I de fall en djupare diagnos behövs ligger kostnaden för den delen mellan 2 500 – 5 500 SEK beroende på vad som behöver göras för att fastställa om en dataräddning är möjlig.

Vi hjälper dig hela vägen och Ibas Ontrack bokar även kostnadsfri frakt från ditt företag till labbet där felsökning, diagnos och dataräddning utförs.

Du betalar inte någonting utan att först godkänna kostnad för diagnos och/eller räddning av data.

Leverans av räddade data sker på krypterad ny hårddisk och det är enkelt för dig att kopiera detta till ditt system. Vi på PCL Data hjälper självklart till vid behov.

Goda råd vid diskkrasch:

När en disk gått sönder och backup saknas är det lätt att få panik. Om det inte finns bestämda rutiner på plats försöker många att rädda innehållet på egen hand.

Detta är väldigt riskabelt! En skadad hårddisk blir snabbt sämre när man startar den och gör man egna försök kan det bli omöjligt att rädda innehåller även för Ibas Ontrack.

Var försiktig och börja med en så korrekt värdering av innehållet som möjligt.

Ring oss så att vi kan ge dig de bästa råden tillsammans med Ibas Ontrack:s mycket erfarna kundtjänst. De vet alltid vilket tillvägagångssätt som är lämpligast i varje enskilt fall och du får också en kostnadsuppskattning direkt på telefon när du förklarat det som inträffat och vilken typ av data det är som ska räddas (datamängd, system den lagrats i etc.)

Din data är säker hos oss

Vi kan hjälpa er med hyrd virtuell eller fysisk server placerad i serverhall.