Hosting

Har ni kontor på flera orter? Behöver ni åtkomst till er IT-miljö, eller delar av den, från distans?

Vi kan hjälpa er med hyrd virtuell eller fysisk server placerad i serverhall.

Miljön är logiskt separerad från övriga kunder med exempelvis ett eget IP-nät.

Vi kan även leverera och installera en lokal server efter behov på plats hos er. Också här med möjlighet att ansluta utifrån, t.ex. vid arbete hemma.

I serverhallen har vi

  • Redundant internetanslutning
  • Övervakad åtkomst till lokalen
  • UPS för felfri elektricitet
  • Kylning