Hosting

Har ni kontor på flera orter? Behöver ni åtkomst till er IT-miljö, eller delar av den, från distans?

Vi kan hjälpa er med en egen virtuell eller fysisk server placerad i en serverhall.

En virtuell server installeras i en av PCL Datas servrar. Miljön är logiskt separerad från övriga kunder med exempelvis ett eget IP-nät. Den virtuella servern fungerar i princip som om det vore en fysisk server. En virtuell server kan enkelt flyttas från en fysisk serverhost till en annan fysisk serverhost.

En egen fysisk server innebär att ni köper eller hyr en server av oss. Vi kan även leverera servrar till er, men i detta fallet placeras servern i en serverhall.

I serverhallen har vi

  • Redundant internetanslutning
  • Övervakad åtkomst till lokalen
  • UPS för felfri elektricitet
  • Kylning