PCL Data AB och Ibas Ontrack

Dataradering

Säker dataradering är i dag en självklarhet vid byte av datorer och telefoner.

Det kan vara svårt att förstå hur mycket information ett vanligt företag lagrar på hårddiskar och i telefoner.

Idag måste organisationer hantera lokala diskar, multi-diskservrar och bandbackuper såväl som mobila enheter, minneskort och virtuella miljöer i molnet. Det är viktigare än någonsin att organisationer hanterar all sin data säkert, och i enlighet med reglerna, inte bara när den lagras eller flyttas utan även vid slutet av dess livscykel.


När dataraderingsprocesser inte är kompletta eller korrekt utförda, kan känsliga och konfidentiella filer lämnas kvar på enheten. Organisationer riskerar läckor av data eller stöld, när immaterialrätt, privata dokument och e-mail såväl som finansiell information och hälsoregister och annan kritisk information inte raderats på ett säkert sätt från lagringsmedia. Att ha korrekta processer skyddar inte bara organisationer från potentiella dataläckor utan garanterar också att de efterföljer internationell standard.

Vi på PCL Data erbjuder tillsammans med Ibas Ontrack de bästa och säkraste raderingsmetoderna och du kan alltid fråga oss om råd för att finna den mest rationella och säkraste lösningen just för dig. Vi har valt att erbjuda radering med Blanccos certifierade programvara eftersom den används av bland annat myndigheter och försvarsmakten.